Juuri nyt

Osuuspankin bonukset saivat kilpailuvirastolta siunauksen: “Ei näyttöä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä – mutta…”

Suomen suurin finanssiryhmä OP ilmoitti joulukuussa 2015 saaneensa Kilpailu- ja kuluttajavirastolta kirjeen. Kilpailuviranomainen ryhtyi selvittämään, käyttääkö OP väärin markkina-asemaansa, kun se sitoo bonuksillaan yhteen pankki- ja vakuutustoiminnan.

Toimenpidepyynnön takana oli OP:n kilpailija, vakuutusyhtiö If. Yleisesti on tulkittu, että IIfin takana taas oli sen omistajan, finanssiyhtiö Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Osuuspankin pääjohtaja Reijo Karhinen kutsui selvitystä iskuksi osuuskunta-aatetta vastaan. Pian OP ilmoitti jättävänsä Finanssialan edunvalvontajärjestön – se tulkittiin protestiksi. Sittemmin OP on palannut Finanssialan jäseneksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutki asiaa pitkään ja hartaasti. Kolmen vuoden jälkeen tulos on tiedossa.

– KKV ei ole saanut näyttöä siitä, että OP olisi syyllistynyt määrävän markkinaaseman väärinkäyttöön bonusjärjestelmällään, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo kymmeneltä alkaneessa tiedotustilaisuudessa.

Kilpailuviraston olisi pitänyt pystyä todistamaan, että alennusten myöntäminen on haitaksi kuluttajille pitkällä aikavälillä – esimerkiksi niin, että bonukset vähentävät kilpailua ja nostavat lopulta hintoja.

Tämä näyttökynnys ei Kirsi Leivon mukaan ylittynyt.

OP saa kuitenkin Leivolta tiukkaa kritiikkiä. Hänen mukaansa finanssitalon bonusjärjestelmässä on ongelmia sekä kuluttajien että verokohtelun kannalta.

– Kuluttajien olisi hyvä tietää, miten vaikeaa bonusten todellisen vaikutuksen arviointi on, kun verrataan kilpailevia asuntolaina- ja vakuutustarjouksia, Leivo sanoo.

OP:n bonusjärjestelmä on KKV:n pääjohtajan mukaan ongelmallinen myös verotuksen kannalta.

– Verokohtelu ei ole kilpailuneutraali, se suosii OP:ta. Olemme keskustelleet tästä verottajan kanssa, mutta emme ole saaneet muutosta.

OP:n asiakasomistajien saamat bonukset on tähän asti katsottu verottomiksi, koska ne tulkitaan asiakkaiden saamiksi alennuksiksi. Vertailun vuoksi, osakeyhtiöpohjaisen vakuutusyhtiön omistajille maksetut osingot pääomaveron alaista tuloa.

Vuodesta 2011 lähtien OP:n bonusjärjestelmä on ollut verovapaa sillä edellytyksellä, ettei bonuksia voinut nostaa enää rahana. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan tämän ei pitäisi vaikuttaa verokohteluun.

Seuraavaksi KKV keskustelee valtiovarainministeriön kanssa ja harkitsee myös lakialoitetta.

Tilastografiikka
Mikko Airikka | Yle
Tilastografiikka
Mikko Airikka | Yle

Kuten ylläolevat kaaviot kertovat, OP Ryhmän osuus Suomen vahinkovakuutusmarkkinoista on noin kolmannes ja asuntolainoista lähes 40 prosenttia. Bonuksillaan se sitoo ja palkitsee opmistaja-asiakkaitaan, mutta ei tee sitä KKV:n mukaan kielletyin menetelmin.

OP myöntää omistaja-asiakkailleen 0,25 % bonusta pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutusasioinnin kokonaismäärästä. Esimerkiksi 200 000 euron asuntolainasta kertyy vuodessa 500 euroa bonusta.

Käytännössä näin suuri bonus on kulutettu juuri vakuutuspalveluihin.

KKV:n selvitykset kuitenkin osoittavat, että järjestelmän "kilpailijoilta poissulkeutuva" vaikutus on vain noin 1-5 prosenttia koko vahinkovakuutusmarkkinasta.

Juttua päivitetään

Lähde: Yle

Leave a Comment

error: Content is protected !!